DR og Enhedslisten bruger Goldschmidt-jøde som ekspert til at forsvare Israel. Ny forskning viser, at pandemien har svækket evnen til at tænke.

DR har bragt en artikel baseret på et Deadline-indslag med Ludvig Goldschmidt, der præsenteres som ph.d. i idéhistorie og politisk rådgiver i Enhedslisten. Artiklen starter således: “Dele af den pro-palæstinensiske side i debatten forenkler Mellemøsten-konflikten til at være en kamp mellem et undertrykt folk og en undertrykkende stat. Men det er en fejl, for det fører flere steder til relativisering af Hamas’ terrorangreb.” Det er Ludvig Goldschmidt, der mener det og han fortsætter med at forsvare staten Israels ret til at eksistere. Det skal han selvfølgelig have lov til at mene og ytre, men det er bemærkelsesværdigt, at hans tydeligvis jødiske efternavn ignoreres af DR i artiklen. Der er således tale om et partsindlæg fra en jøde, der præsenteres som sagligt og venstreorienteret. Det er også bemærkelsesværdigt, at det engang Israel-kritiske parti Enhedslisten har en Goldschmidt som politisk rådgiver. Den vinkel ignorerer DR også fuldstændigt.

Goldschmidt er i følge Dansk Biografisk Leksikon den i Danmark mest udbredte jødiske slægt.

Kognitiv svækkelse som følge af pandemi-politikken Mange har oplevet, at vores medmenneskers tænkeevne er blevet svækket under coronapandemien, og at den kognitive evne fortsætter på et lavere niveau end før pandemien. Specielt er evnen til selvstændig kritisk tænkning tilsyneladende fuldstændigt forsvundet hos mange.

Steigan beskriver et nyt studie publiceret i The Lancet, der har fulgt personer over 50 år og fundet, at hastigheden på kognitiv nedgang blev forøget under det første år af pandemien. Forværringen fortsatte også i den følgende periode uden restriktioner. Effekten af pandemien og myndighedernes restriktioner har været katastrofal på befolkningens mentale sundhed, forklarer forskerne bag undersøgelsen. Det tilskrives negative effekter af isolation, ensomhed, posttraumatisk stress, frygt, vrede og forvirring. Reduceret træningsaktivitet, øget alkoholforbrug og depression som følge af pandemien er risikofaktorer for kognitiv nedgang under pandemien.

Kognitiv svækkelse er en samlet betegnelse for svigt i en række psykologiske og hjernemæssige funktioner, vi bruger hver eneste dag. Herunder forskellige typer hukommelse, opmærksomhed, koncentration og planlægning, forklarer Steigan-artiklen. Artiklen slutter med at liste nogle mulige symptomer på kognitiv svækkelse, og de omfatter:

Træthed og reduceret mental kapacictet Langsommere tænkning Hukommelsesbesvær Koncentrationsbesvær Besvær med at fortolke sanseindtryk Besvær med at regulere adfærd og følelser Nedsæt evne til at løse problemer, der kræver logisk tænkning Vanskeligheder med at bruge sprog og tale korrekt Konsekvensen er, at befolkningen er mentalt dårligere rustet til at håndtere næste overgreb fra den globale regering, og de vil med endnu større sandsynlighed igen blindt parere ordrer.

Kilder, inspiration og flere nyheder: Nyhedsportalen 14. november 2023.

Coverfoto: Unsplash.com (Jingming Pan)

0 0 votes

Brugervurdering