EUROPAMESTER I TVANGSFIKSERING

Merete Nordentoft er blandt de mest magtfulde personer i dansk pykiatri, og en af hovedkræfterne bag den massive brug af ikke-evidensbaserende og potentielt dødbringende præparater mod folks vilje.

Det er ikke bare usmageligt når en 24-årig dansk systemkritiker dør i besættelsesmagtens påtvunget farmaceutiske varetægt (Yahya Hassan) – det er kriminelt, dybt kriminelt!

Siden introduktion af psykofarmaka på det danske marked er antallet af dødsfald med “Mentale lidelser” som dødsårsag mere end 10 doblet. Danmarks Statistik har efter nnedenstående screenshot er tagetog publiseret, fjernet muligheden for at søge tilbage til introduktionstidspunkt for psykofarmaka.

Merete Nordentofte og øvrige psykiatriprofessorer siger disse præparater har reduceret antallet af selvmord, og det er slet ikke ukorrekt, omend reduktionen sat overfor antallet af døde med mentale lidelser, blegner mere end lidt..

Når man i Danmark påtvinger systemkritikere præparater hvis eneste virkninger rent faktisk er oplistet som bivirkninger, er der noget alvorligt galt.

Dels strider det mod FN menneskerettigheder artikel 5, som siger..

Ingen må underkastes tortur eller grusom, umenneskelig eller vanærende
behandling eller straf.

…og derudover vil jeg påstå, at det er i direkte strid med straffelovens §245, netop fordi der ikke findes skyggen af evidens for disse præparater giver patienterne en bedre hverdag som quick fix.

Sagen er jo netop den, at hastigheden for “helbredelse” er det officielt bærende elemænt og baggrunden for den massive brug af medikamenter mod lidelser der som oftest blot kræver ro, tid og omsorg!

Herunder kan du se bivirkninger på en af den slags præparater man har påtvunget Yahya Hassan og mange andre før ham af mindre kaliber – folk som f.eks. har truet en offentligt ansat gennem skrivelser (§119, §121 etc.).

Ydermere vil jeg komme med en fuldstændig vild påstand omkring disse præparater. – De har været toneangivne faktor bag en lang række skoleskyderier foruden vores eget mareridt i Fields.

Hvis du ikke har én psykiatrisk lidelse før du begynder på disse præparater, kan du nemt nå at få 4 diagnoser alene som følge af effekt fra en af disse præparater.

Danske psykiatere anvender disse medikamenter til  retfærdiggørelse af egen eksistensberettigelse.

Det er kommet så vidt, at de i virkeligheden ikke bryder sig om at have patienter der ikke ønsker disse præparater, fordi det på papiret ser ud som om de ikke gør noget!

NOCEBOEFFEKT
Alle danske psykiatere ved hvad placebo er, mens de færreste formentlig ved hvad noceboeffekt er. Hvordan virker det psykisk at blive påtvunget præparater som er potentielt dødbringende, giver sukkersyge, tics, fedme, fravær og savl?

Ingen af de ansvarlige psykiatere ved det, og hvad værre er – de har ikke skyggen af interesse eller dokumentation, mens de fortsætter deres horrible kvaksalveri og mord.

Medicinalvirksomhederne ved at deres potentielt dødbringende præparater bliver anvendt under tvang og mod folks vilje, men har ingen moralske eller etiske problemer med levering.

Og hos besættelsesmagten mener man ikke det er principielt hvorvidt det at blive påtvunget potentielt dødbringende præparater mod sin vilje, i juridisk forstand er det præcis samme som at tvinge nogen til russisk roulette mod deres vilje!

Ovenstående skyldes alle de penge og jobs som ligger gemt bag forskning, udvikling og præparater. Vi er trods alt blot ernæringsobjekter for det folkefærd der påtvunget Gud sig selv som hans udvalgte – langttid før de besatte også Danmark..