Danmarks kriminelle Rigsadvokat Jan Reckendorff (til venstre) afmonterer værdi af Landsretsdom fra 2011, og indstiller en frigivet Niels Holck (til højre) til udlevering og retssag i Indien.

Hvem der har givet den svært-kriminelle Jan Reckendorff beføjelser til ligesom Lene Espersen, at omgøre domme og Landsretskendelser er interessant, for det var også Jan Reckendorff der reddede f.eks. Bendt Bendtsen fra automatisk fængselsstraf i forbindelse med Bendt’s op mod 80 overtrædelser af våbenloven tilbage i 2009-2010 ved, at underminere den dømmende magt i Danmark!

Fortsættes herunder..

Link til ovenstående artikel og løgnehistorie fra Fyns Politi

https://fyens.dk/indland/chauffoerer-fyns-politi-beskytter-bendt-bendtsen

RIGSADVOKATEN
Du skal dog ikke forvente Jan Reckendorff som blev forfremmet fra Statsadvokat til Rigsadvokat af Bendt Bendtsens kriminelle tros- og partifælle Søren Pape Poulsen, nu kommer til at omgøre sin egen beslutning om ikke at udlevere Bendt Bendtsen til retmæssig straf jvf. hans egne love anno 2009, hvor malerlærlinge automatisk endte 7 dage i spjældet for en hobbykniv i handskerummet, med 5 års uren straffeattest til at starte voksenlivet med!

Bendt Bendtsen mistede end ikke sin våbentilladelse – trods op mod 80 overtrædelser med automatisk fængselsstraf!

Jeg ved ikke meget om Holck og sagen fra indien. Jeg husker den, og at den igen bliver bragt op nu, kunne tyde på, at vores medier mangler noget støj at holde pøblen beskæftigede med. Der er noget lunkent ved Holck og hele sagen med tidligere britiske agenter og nye bøger mens man holder lav profil.

Ovenstående artikel minder om hvad du nu igen er genstand for.
Du kan læse hele den gamle artikel der er næsten magen til de nye her
Og her Berlingske reklame for Holcks bog i 2008

Sagen som Rigsadvokaten nu igen bringer i spil, er altså allerede behandlet af landsretten og opgivet at forfølge af den danske stat i 2011.

En kendelse som den kriminelle Jan Reckendorff nu 12 år efter reducerer til ingenting, ligesom han reducerede den dømmende magt til ingenting da Bendt Bendtsen skulle undgå fængselsstraf!

Sjovt nok var både Jan Reckendorff og Jørgen Steen Sørensen involveret i Bendt Bendtsen sagen, og sagde god for Fyns Pædoti, som dokumenterbart løj i sagen, hvilket du kan konstatere med egne øjne i denne artiklen. Advokaten som Fyns Politi beskylder for ikke at besvare deres henvendelser – kalder det pænt; “lodret forkert”

Begge individer er efterfølgende blevet forfremmetfor deres retsstatsundergravende virke!

Fyns Politi har løjet bevidst til danske medier – og danske medier samt chefredaktører ved det og har vidst det i mere end 10 år – Maria Rørbye Rønn har i samme periode hævet over 30 millioner kroner i uberettigede overførselsindkomst, og hun har nægtet at besvare kritiske spørgsmål i sagen. Ulrik Haagerup stak af fra DR og gemmer sig nu i Constructive News – Et religiøst beskæftigelsesprojekt for falske jøder med megalomani!

Danske medier har beskyttet Bendt Bendtsen, Jan Reckendorff, Jørgen Steen Sørensen, Klaus Holten Jensen, og Poul Bjørnholdt Løhdes organiserede retsstatsundergravende virksomhed for at beskytte Bendt Bendtsen mod retmæssig straf

Ovenntående er i klar strid med Straffelovens kapitel 16
Stats- og Rigsadvokaten reducerede med andre ord sig selv til hvad de er bag kulissen allerede i 2011 – Del af en besættelsesmagt hævet over den lov de praktiserer for alle andre (goyims)!

Jan Reckendorff er ikke bare kriminel. Han er som Kirsten Dyrman direkte vaneforbryder og dokumenterbar landsskadelig og socialbedragerisk parasit – Faktisk er det præcis disse kvalifikationer der har bragt ham til hvor han er i dag!

Hvad han selv og hans kriminelle rabiat-religiøse omgivelser kalder karriere, omend det helt banalt er den farligste personlighedsforstyrelse af alle, som vi af økonomiske og religiøse baggrunde ikke tvangsbehandler mod i psykiatrien; uhæmmet grådighed!

Her mere om Holck fra Wikipedia
Med baggrund i Terrorangrebet den 11. september 2001 blev den danske udleveringslov ændret i 2002. Det betød, at danske statsborgere kunne udleveres til retsforfølgelse i lande uden for den Den Europæiske Union, og i 2002 anmodede Indien Danmark om at få udleveret Holck.[24]

For at undgå udlevering levede Holck under jorden i Danmark. I 2010 blev han anholdt og fremstillet i grundlovsforhør efter at det danske Justitsministerium havde forhandlet med de indiske myndigheder og havde besluttet at han kunne udleveres.  
I november 2010 bestemte Byretten i Hillerød dog, at Holck ikke kunne udleveres. Sagen blev anket til Østre Landsret, mens Holck blev surrogatfængslet, hvor hans pas var deponeret og han skulle melde sig til politiet to gange om ugen.[26] 
I juni 2011 afsagde Østre Landsret kendelse om, at Holck ikke skulle udleveres til Indien. Efterfølgende opgav Rigsadvokaten Jørgen Steen Sørensen at indbringe sagen for Højesteret