John Mogensen: “Frihed er en ting, som folk må kæmpe for at få. Ellers bli’r de ofte gjort til grin.”