Jeg skrev tidligere om Noahide Laws og gav eksempel med den pædofile “journalist” fra Ekstra Bladet.

Det skal i den forbindelse retfærdigvis siges, at der foreligger et hensyn til mandens børn (de forurettede)

– Det være sig uanset, at alle i lokalsamfundet og børnenes skole formentlig godt ved hvem der er børn til den anonymiserede mand medier har publiceret billeder af.

Spørgsmålet er, om hensynet bør overstige risikoen for nye ofre!

Det skal dog samtidig retfærdigvis siges, at når jeg kigger tilbage på gamle sager med incest, er dette normal procedure. Man nævner ikke navnet på den skyldige, for at varetage de forurettedes interesser – det giver et eller andet sted mening, men er ikke optimalt!

Det optimale er, at beskytte de forurettede med ny bopæl, navn og skole, og sikre sig, at den skyldige ikke igen begår den slags forbrydelser mod andre, ganske enkelt ved at offentliggøre navnet på den skyldige!

Flere medier anvendte den kidnappet piges navn fra Slagelse/Korsør som tema/titel på deres artikler i sagen – Men denne pige er også forurettede.

Sagen med den Pædofile “journalist” fra det landsskadelige Ekstra-Bladet, var ikke det bedste eksempel på Noahide Laws, og burde måske slet ikke have været anvendt!

Men det bekymrer mig jvf. min erfaring med besættelsesmagten – at ingen i offentligheden ved hvornår denne mand igen bliver lukket ud – og det er i min optik og jvf. erfaring med Noahide Laws og besættelsesmagt et alvorligt problem!