Når folk hører navnet JanMaxbrik tænker de fleste formentlig anarkist eller nazist, mens det er fjernt fra virkeligheden.

Jeg ønsker en helt naturlig videreudvikling, effektivisering og optimering af vores eksisterende og religiøst korrumperet repræsentative pseudo-demokrati. Jeg ønsker som en start en Demokrati APP i stedet for Corona APP.

En Demokrati APP som kan, og skal tages i anvendelse før f.eks. nye angrebskrige og levering af våben effektueres fra Christiansborg – Et mere levende demokrati hvor befolkningen har betydelig mere reel politisk indflydelse, og politikere skal indhente mandat til deres angrebskrige og aggressive udenrigspolitik – fordi det er hvad demokrati er, og hvad vi allerede har aftalt skal være gældende!

Imens bliver vi fastholdt i forældet repræsentativt og religiøst korrumperet demokrati til gavn for en kriminel og grådig religiøs sekt, og alle andre for hvem det at købe 90 fordrunkne prostituerede medievalgte politikere, blot er et greb i lommen (Pfizer, Microsoft, Facebook etc.)

Det er farligt for vores nation, og vi har de sidste 20 år set utallige eksempel på, hvordan Danmark er blevet anvendt og misbrugt som spydsspids i fremmede magters angrebskrige og skjulte tjeneste – til stor skade for os selv hver eneste gang i form af f.eks. demografiske oversvømmelser og tab af danske liv!

Vi bliver som nation nødt til, at fratage de karrierelystne og prostituerede medievalgte politikere den korrumperet magt de fastholder nationen i for personlig og global-religiøs vindings skyld – de varetager ikke Danmarks interesser, men højstbydende og ellers en fremmede magt!

I Danmark har vi end ikke fået en diskussion om, hvorfor vi skal fastholdes i forældet repræsentativt pseudo-demokrati, ligesom skatteyderbetalte medier ikke giver spalteplads og taletid til kritik af dem selv – medmindre kritik kommer fra kontrolleret opposition eller religiøse trosfæller.

De forfølger med andre ord helt bevidst ikke deres fornemmeste opgave – at sikre os bedst mulig demokrati!

Besættelsesmagten har forsøgt at skille sig af med mig som de skilte sig af med Yahya Hassan, så jeg har brugt meget tid på at opbygge et navn der gør det svære for dem at effektuere dette ønske. – De leder uofficielt efter mig hos familiemedlemmer jeg ikke har set i over 30 år, og ingen medier tør nævne mit navn!

Jeg kan ikke få udleveret navnet på den ansvarlige skatteyderbetalte embedsmand som er ophavsmand til deN uofficelle EFTERLYSNING!

Jeg har været genstand for en række politiske varetægtsfængslinger, bl.a. i 2006 bag dobbeltlukkede døre af frygt for nationens sikkerhed i 3½ måned i Vestre Fængsel. Jeg har gennemgået to påtvunget mentalundersøgelser, hvoraf jeg optog den sidste skjult, og lod besættelsesmagten det vide dagen før sidste samtale. Jeg er blevet umyndiggjort og jeg er blevet ulovligt tvangsfikseret og påtvunget potentiel dødbringende præparater mod min vilje gennem 3 dage. Psykiateren er dømt for ulovlig tvangsfiksering – ikke tortur med potentielt dødbringende præparater mod min vilje (den samme slags ikke-evidensbaserede kukkuk-præparater man anvendte til at aflive Yahya Hassan).

Jeg ønsker ikke voldelig oprør eller opgør – men hvor længe skal kriminelle chefredaktører have lov til at hæve deres ublu overførselsindkomst, mens de fylder naboen med frygt, løgn og støj, samt nægter at videreformidle alvorlig kritik af dem selv – endsige stille op?

Mere end de 4 år de allerede har bedrevet censur og blokering mod påstande om medvirken til religiøst organiserede valgsvindel?

Vi er nødt til at sige fra nu – 210 års besættelse fra ashkeNAZIBANDEN er og skal være slut!

JanMaxbrik

Navnet JanMaxbrik bliver til 999 hvis man konverterer til ASCII kode.
Det omvendte af 666